Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Vikar dækning

Princip for vikardækning

Introduktion

Skolens ledelse har ansvaret for at varetage vikardækning samt at sikre relevant introduktion af vikarer på skolen og rollen samt ansvaret som vikar. Skolens ledelse har i samarbejde med de involverede lærer ansvar for at sikre relevant kommunikation til elever og forældre om vikardækning.

Formål

Princippet skal sikre høj kvalitet i vikardækningen på Marienhoffskolen. På Marienhoffskolen skal vikartimer være timer som eleverne trives i, med fokus på positiv klasseledelse. Det overordnede mål er, at elevernes vikartimer varetages af egnet personale, der tager udgangspunkt i elevernes læringsplaner for at sikre kontinuitet i undervisningen.

  • Skolen tilstræber klasseledelse i overensstemmelse med skolens mission og værdigrundlag i undervisningen ved vikardækning
  • Skolen tilstræber et højt fagligt niveau i undervisningen ved vikardækning og ansætter fortrinsvis vikarer, der har interesse inden for lærerfaget og klasseledelse( 1) at skabe et godt læringsmiljø, 2) at lede elevernes læring og 3) at etablere gode relationer)
  • Skolen tilstræber en vedvarende og sammenhængende vikardækning ved en undervisers længerevarende fravær
  • Skolen tilstræber, at undervisningen følger en plan udarbejdet af den faste lærer ved planlagt fravær
  • Kendt fravær og sygdom i skolens SFO vikardækkes hvis det vurderes nødvendig i forhold til forsvarlig pasning og med hensyntagen til princip for SFO.

Ledelsens ansvar

Ledelsen er ansvarlig for ansættelse af egnet personale til vikardækningen samt sikre en relevant introduktion af vikarer til Marienhoffskolen, herunder Marienhoffskolens værdigrundlag.

Ledelsen er ansvarlig for, at der ligger relevant tilgængeligt vikarmateriale, som vikarerne kan lade sig inspirere af, hvis der ikke ligger fagligt materiale fra læren der vikarieres for.

Ledelsen og skolebestyrelsen sikrer, at elevernes oplevelse af skolens vikardækning bliver hørt via elevrådet.

Personalets ansvar

Ved planlagt fravær tilstræber læren at forberede og videreformidle undervisningsmateriale til vikaren.

Læren tilstræber at modtage feedback fra vikaren efter endt undervisning.

Undervisning

0. til 9. årgang vikardækkes fra kl. 8.15 til 14.15; i nødstilfælde med tilsyn fra en anden klasse(lærer).

Specialundervisning, støttetimer, holdtimer, bibliotekstimer, tolærer-timer vikardækkes ikke.

 

Vedtaget på skolebestyrelsesmøde den 2. juni 2021