MENU
Aula_close Layer 1

Vikar dækning

Princip for vikarpåsætning på Marienhoffskolen

Ved lærer og pædagog fravær på Marienhoffskolen vikardækkes undervisning og pædagogiske aktiviteter ud fra nedenstående:

Pædagogiske aktiviteter i sfo:

 • Kendt fravær og sygdom i sfo vikardækkes hvis det vurderes nødvendig ift forsvarlig pasning.

Undervisning:

 • 0. til 9. årgang vikardækkes fra kl. 8.15 til 14.15, i nødstilfælde med tilsyn fra en anden klasse
 • Specialundervisning, støttetimer, holdtimer, bibliotekstimer, akt-timer, tolærer timer vikardækkes ikke
 • Der vikardækkes udfra nedenstående prioriteringer:
  • Undervisningsassistenterne
  • Hvis der er støttetimer, akt-timer, to-lærertimer i klassen bruges de som vikar
  • Vikar udefra
  • Tilsyn fra andre klasser
  • Lærere eller pædagoger som ikke har undervisning men som kender klassen
  • Støttetimer og specialundervisning aflyses og bruges som vikar i en anden klasse.
  • Lærere eller pædagoger som ikke har undervisning, men ikke normalt har klassen
  • Evt. Andre løsninger