Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Elevråd

Elevråd

Her kan du læse om skolens elevråd, og den måde vi bl.a. arbejder med elevdemokrati på.

Om elevdemokrati

Om folkeskolens formål står der i folkeskolelovens §1 stk. 3, at "Folkeskolen skal forberede eleverne til deltagelse, medansvar, rettigheder og pligter i et samfund med frihed og folkestyre. Skolens virke skal derfor være præget af åndsfrihed, ligeværd og demokrati."

Hvad er et elevråd

Elevrådet er elevernes stemme og talerør på skolen, hvor igennem eleverne har mulighed for at få indflydelse på deres hverdag.

På Marienhoffskolen har eleverne medindflydelse bl.a. via elevrådet. Eleverne har via elevråd mulighed for at få indflydelse på beslutninger om f.eks. undervisningsmiljø, trivsel, legepladser, idéer, socialt samvær, temaer mm.

Vi har opdelte elevråd for indskoling, mellemtrin og udskoling.

Elevrådet består af repræsentanter fra de forskellige klasser. I hver klasse vælger eleverne en repræsentant til elevrådet. Elevrådet vælger en formand, der inviteres til at deltage i skolebestyrelsens møder sammen med næstformanden. Formand og næstformand findes i udskolingen. Ad den vej kan man få emner, der er af interesse for skolens elever, bragt op på skolens bestyrelsesmøder.

Elevrådets repræsentanter skal sammen finde ud af, hvordan de overfor de andre elever, det pædagogiske personale og skolens ledelse gør opmærksom på sig selv, og de ting elevrådet arbejder med.

Elevrådet beskæftiger sig med opgaver, der har betydning både for den enkelte afdeling og for resten af skolen. Det kan eksempelvis være at sætte regler for, hvordan skolens udendørsfaciliteter kan bruges i frikvarterer, eller hvordan der kan laves kampagner på skolen, så eleverne medvirker til, at skolens toiletter holdes rene.

Undervisningsministeriet - Om elevråd

Bekendtgørelse - Om elevråd