Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

4.-6. Klasse

Mellemtrinnet er 4. – 6. klasse

Det er i disse år, at dit barns særlige læringspotentiale for alvor udfoldes. De grundlæggende færdigheder og kompetencer, der blev arbejdet med i indskolingen, trænes, så dit barn bliver mere sikker og kan løse mere komplekse problemstillinger. Når eleverne starter på mellemtrinnet, har de mange af de samme fag som i 3. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene håndværk og design, madkundskab og svømning. I 5. klasse bliver eleverne introduceret til sit andet fremmedsprog. På Marienhoffskolen er det tysk.

Derudover dækkes følgende obligatoriske emner på mellemtrinnet:

Desuden har vi et tæt samarbejde med SSP, som står for Skole, Socialforvaltning og Politi. I 4. klasse får både elever og forældre et oplæg om SoMe, der står for sociale medier. I 6. klasser møder vi igen SSP, hvor der ud over SoMe lægges vægt på social pejling.

På mellemtrinnet tager vi udgangspunkt i det store stykke arbejder der er lavet i indskolingen både fagligt og socialt. Udgangspunktet er fortsat skabelse af gode inkluderende læringsmiljøer.

Faglighed

På mellemtrinnet stiger de faglige krav i fagene gradvist, hvilket også åbner op for nye muligheder. Som en del af det faglige arbejde har vi et særligt fokus på den åbne skole og lokalområdets mange muligheder.

I fagene arbejder vi målrettet med færdigheder og problemløsning. Vi gør meget ud af, at målene er tydelige for eleven og at give løbende feedback på opgaver og produkter, så eleven kan følge sit eget arbejde og forbedre sine resultater. Vi arbejder med innovation og entreprenørskab, og via produktudstillingen fra projekterne synliggøres mellemtrinnet på skolen. På læringsdage og flere gange i løbet af året bryder vi skemaet op og arbejder projektorienteret med rum til fordybelse.

4. årgang deltager i et stort forfatterarrangement, som Folkebiblioteket hvert år arrangerer i Syddjurs kommune. 6. årgang arbejder med projekt EdisonEleverne på mellemtrinnet har desuden en stor opgave i at hjælpe til i skolens kantine og som legepatrulje for de mindste elever i pauserne.

Fællesskab

Mellemtrinnets trivsel er altid i fokus. Vi laver mange tiltag, hvor fællesskabet og elevens sociale kompetencer er omdrejningspunktet for aktiviteterne. Faglighed og fællesskab er den røde tråd, der binder bånd om mellemtrinnets arbejde med læring og trivsel i hverdagen. Hvert år arbejder 6. årgang med en større teaterforestilling, som vises til den årlige skolefest. 

Din rolle som forældre til et barn på mellemtrinnet.

I 4.- 6. klasse handler din rolle som forælder om at fastholde dit barns fokus på skolen. Mange elever i indskolingen er ivrige efter at lære at læse og øve sig på de forskellige fag. På mellemtrinnet kan koncentration og fordybelse omkring det faglige til tider være vanskeligt, fordi kammerater og fritidsaktiviteter fylder mere og mere. Forsøg at finde en balance, hvor du er opmærksom og stiller krav til dit barn i forhold til barnets skolegang, samtidig med at du ikke hjælper for meget. Det er lærerigt og udviklende for dit barn at møde både faglige og sociale udfordringer i skolen, som kræver en ekstra indsats.

Det er altid en god idé, at du dagligt spørger ind til dit barns skoledag.