Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Gruppe og klassedannelse 0.kl

Princip for gruppe-og klassedannelse af 0. klasser

På Marienhoffskolen dannes de kommende 0. klasser lige inden sommerferien. Vi danner klasserne med det sigte at skabe velfungerende og harmoniske klasser, som kan bære gennem skoleforløbet.

Marienhoffskolen har et formaliseret samarbejde med daginstitutionerne i skolens distrikt, for at skabe en rød tråd i børnenes liv og dermed en glidende overgang fra dagtilbud til skole. I februar dannes de grupper, som børnene er tilknyttet, når de starter i nulte nulte (tidlig SFO). Den endelige klassedannelse meldes ud inden sommerferien.

Ledelse og personale fra børnehaverne og skole (herunder SFO). Pædagogisk psykologisk rådgivning (PPR)og en skolesocialfaglig rådgiver mødes til en faglig overlevering af de kommende skolebørn. Grupperne dannes på mødet med afsæt i den socialfaglige overlevering.

 

Grupper og klasser

Grupper og klasser dannes med vægt på en jævn fordeling af følgende:

 • Elevtal
 • Køn
 • Børnene fra de forskellige institutioner
 • Flersprogede elever

Relationer og ressourcer

Gruppe og klassedannelsen afgøres herefter med vægt på følgende kriterier:

 • Elevernes venskaber og sociale kompetencer
 • Elevernes faglige kompetencer
 • Elevernes ressourcer i øvrigt

Tidsplan:

Februar

 1. Faglig overlevering fra børnehave til skole, ved PPR, socialfaglig vejleder, børnehave og skole
 2. Gruppedannelse på baggrund af overlevering, ved børnehave og skole

Marts

 1. Overleveringsmøder vedr. elever med behov for specialpædagogisk bistand for forældre, PPR, børnehave, skole

April

 1. Opstart tidlig SFO
 2. Observering af sociale og faglige kompetencer og relationer(april-juni)ved SFO og børnehaveklasse ledere

Juni

 1. Klassedannelse vedledelse, inklusionspædagog, SFO og børnehaveklasseledere

 

Vedtaget 2017