Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

7.-9. Klasse

Udskoling er 7. - 9. klasse

Når eleverne kommer i udskolingen, har de mange af de samme fag som i 6. klasse, men som noget nyt får eleverne fagene samfundsfag, biologi, geografi, fysik/kemi og valgfag. Der arbejdes hen imod den afsluttende afgangseksamen.

I 7. klasse erstattes kristendomskundskab af konfirmationsforberedelse, men faget vender tilbage igen i 8. klasse. (Tilmelding til konfirmationsforberedelse sendes ud fra præsterne).

Vi gør meget ud af at gøre skoledagen afvekslende og motiverende for at fastholde glæden ved at gå i skolen. Skoledagen starter hver morgen med enten et morgenbånd, hvor eleverne i perioder kan arbejde med fx færdighedstræning eller, et klassemøde, som er et forum, hvor man kan ytre sig om store og små problemer eller morgensang. I løbet af dagen er bevægelse implementeret i undervisningen.

Fagligheden

I udskolingen stiger de faglige krav i fagene gradvist og valg af ungdomsuddannelse bliver et stort fokus punkt gennem hele udskolingen. Det sker løbende i samarbejde med skolens UU-vejleder både i den individuelle vejledning, men ligeledes i deltager eleverne i Skills (erhvervsuddannelserne), brobygning (besøg på ungdomsuddannelserne), virksomhedspraktik, ung til ung (information fra elever fra ungdomsuddannelserne) mv.

Uddannelsesparathedsvurderingen er en obligatorisk del af udskolingen, og finder sted i 8. klasse.

Vi arbejder målrettet i fagene med færdigheder, problemløsning, tværfaglige opgaver og multimodale produkter. Vi gør meget ud af, at målene er tydelige for eleven og at give løbende feedback på opgaver og produkter, så eleven kan følge sit eget arbejde og forbedre sine resultater. Vi arbejder frem imod, at alle klarer sig godt til prøven i 9. klasse, og på at alle elever er uddannelsesparate, når de forlader Marienhoffskolen. I januar afholder vi terminsprøver, så alle ved hvad der forventes af dem. Skolen tilbyder hjælp i form tekniske hjælpemidler til de elever, som har særlige udfordringer.

Fællesskab

Udover høj faglighed har vi fokus på fællesskabet. Det er vigtigt for os, at eleven oplever en tryg skoledag med høj trivsel. Vi arbejder derfor jævnligt på tværs af klasser og årgange for både at opnå og dyrke kompetencer som samarbejde, ansvarlighed, omstillingsparathed og solidaritet. Kompetencer som er med til at styrke fællesskabsfølelsen. Kultur betyder meget i udskolingen - både i det daglige, men også i større sammenhænge på tværs af skoler og institutioner, hvor vi bevæger os væk fra det helt nære og åbner skolen op for at møde verden omkring os. Det kan fx være i form af skolerejser, forfatter- og museumsbesøg eller i et samarbejde med SSP. Der vil være oplæg om alkohol og SoMe for både elever og forældre

Din rolle som forældre til et barn i udskolingen

I 7.-9. klasse består din rolle som forælder blandt andet i at understrege over for dit barn, at skolegangen ikke kører af sig selv.

Det kan være udfordrende i en tid, hvor dit barn måske er skoletræt eller mest optaget af de ting, der foregår uden for skolen med venner, kærester og fritidsinteresser. Det lyder banalt, men husk fortsat at tale med dit barn om skolen.

Teenagere har også brug for den daglige samtale om stort og småt i forhold til skolen. En forælder, der viser interesse og lever sig ind i barnets situation, er en solid støtte i disse år.