Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Valgfag

Valgfag

Princip for valgfag
Med vedtagelsen om, at det praktiskfaglige skal fylde mere i den danske folkeskole, er der i Syddjurs kom- mune iværksat initiativer, der skal gøre eleverne bevidste om, at erhvervsuddannelserne også er en mulighed. 

Det er obligatorisk for elever i 7. og 8. klasse at have enten håndværk/design, musik, billedkunst eller
madkundskab, og faget skal afsluttes med en prøve

For yderligere at fremme praksisfagligheden og det erhvervsrettede fokus i undervisningen, samt for at klæ- de kommunens elever på til fremtidens arbejdsmarked udbydes valgfaget iværksætteri på 9.årgang, dette valgfag er i Syddjurs kommune obligatorisk.

Ydermere udbydes på 7.-9. årgang et frivilligt valgfag. Dette giver eleverne en mulighed for at vælge mellem et bredere udbud af valgfag.

Organisering:

Eleverne vil modtage undervisning 2 lektioner om ugen, svarende til 60 undervisningstimer.
- På 7. og 8. årgang bliver der udbudt valgfag i udvalgte praktiskfaglige fag, Valgfaget afsluttes med en prøve efter 8. klasse
- På 9. årgang udbydes det kommunalt obligatoriske valgfag iværksætteri
- På 7. – 9. årgang tilbydes frivilligt valgfag.

Indhold:
7.-8. årgang:
Eleverne skal tilbydes det praktiske/musiske valgfag håndværk og design. Derudover kan eleverne tilbydes et eller flere af følgende praktiske/musiske valgfag: billedkunst, madkundskab eller musik

9. årgang:
Eleverne har valgfaget iværksætteri.

Den åbne skole:

Der vil om muligt for det enkelte fag være samarbejde med virksomheder, samarbejdspartnere eller skole- og uddannelsesformer, så eleverne får oplevelser, der giver viden om og indsigt i verden udenfor og efter folkeskolen
Vedtaget i Skolebestyrelsen januar 2020

Dokumenter

Princip for valgfag 2020.pdf

Shape Created with Sketch.