Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning

Understøttende undervisning har til formål at supplere den fagopdelte undervisning, så eleverne møder endnu flere forskellige måder at lære på, og har tid til faglig fordybelse og mulighed for at arbejde med et bredere udsnit af deres evner og interesser. Understøttende undervisning skal bidrage til, at eleverne øger deres faglige niveau.

  • Lærere, pædagoger og personale med relevante kvalifikationer kan varetage den understøttende undervisning(UND)
  • UND ligger ud over undervisningen i fagene
  • Aktiviteterne i understøttende undervisning skal understøtte opfyldelsen af folkeskolens formål generelt og målene for de enkelte fag
  • UND skal i højere grad inddrage situationer fra dagligdagen, som eleverne genkender, så eleverne oplever en kobling mellem teori og praksis
  • UND kan have et direkte fagrelateret indhold
  • UND kan have et bredere sigte, som styrker elevernes læringsparathed, deres sociale kompetencer, alsidige udvikling, motivation og trivsel
  • UND kan både foregå på skolen og på relevante ekskursionsmål

 

Godkendt af skolebestyrelsen september 2015