Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Klassekassen

Klassekasser og indsamling

En klassekasse er en fælles pengeindsamling, som den enkelte klasse kan etablere.

Indbetaling til en klassekasse er frivilligt.

Formål

  • At have klassekasser på Marienhoffskolen er til for at give klasserne lidt ekstra midler, som kan bruges løbende til fælles aktiviteter og oplevelser.
  • At sætte en rimelig beløbsgrænse, således flest mulige forældre kan bidrage.

 

Det bemærkes, at det er frivilligt, om en klasse ønsker at have en klassekasse, dette aftales normalt på det første forældremøde ved skolestart.

Mål

Klassens forældre indbetaler et aftalt beløb, som anvendes til hele klassens bedste. (Dette inkluderer også de elever, hvis forældre ikke har indbetalt til klassekassen).

Principper for brug af klassekassen

Klassekassen kan anvendes til fælles udgifter, der ikke er en forudsætning for undervisningens gennemførelse og formål. F.eks. til fællesindkøb til klassen, klassefester/arrangementer, fornøjelser ved udflugter og lignende.

Klassekassen kan ikke bruges til aktiviteter og redskaber, som er grundlæggende for undervisningen. Disse udgifter dækkes altid af skolen.

Brugen af klassekassen fastlægges af forældre/klasseforældreråd.

Principper for administration af klassekasser

Ingen er pligtig til at indbetale til klassekassen.

Det er forældrene i klassen, som beslutter, hvor meget der skal indbetales til klassekassen, men beløbet bør ikke overstige 200 kr. pr. elev pr. år.

Det er forældrene/klasseforældrerådet i klassen, der står for indsamling af pengene og administration af kassen (det aftales med lærerne, hvordan de får adgang til pengene).

Indbetalingerne til klassekassen skal dog være fortrolige.

Nye elever/fraflyttende elever

Nye elever får andel i klassekassen på lige fod med klassens andre elever. Går en elev ud af klassen er der ingen tilbagebetaling fra klassekassen uanset tidspunkt i skoleforløbet.

Hvis der er indbetalt til lejrture i klassekassen vil nye elevers andel i denne indbetaling være afhængig at ankomsttidspunktet til klassen ifht. turens afholdelse. Ledelsen gør nye elever opmærksomme på dette ved optagelsessamtalen.

Marienhoffskolen er IKKE erstatningsansvarlig for evt. bortkomne beløb.

Klassekassen gøres op en gang om året, og resultatet/regnskabet offentliggøres på AULA for klassen ved et referat fra et forældremøde.

Det er forældrerådets opgave at sørge for at lukke/afslutte klassekassen ved 9.årgangs afslutning

Indsamling til særlige aktiviteter

Klassen kan også aftale at gennemføre arrangementer og aktiviteter udenfor undervisningstiden, som skaffer penge til klassekassen eller særlige aktiviteter, f.eks. skolerejser.

Det er forældrene, der afgør om opsparing til lejrture adskilles fra den daglige klasseklasse og om overskydende beløb går til klasseklassen. Det skal være frivilligt at indbetale til dette.

Alle indsamlede/tjente midler på arrangementer og aktiviteter tilgår klassekassen og anvendes til hele klassens bedste. (Dette inkluderer også de elever, hvis forældre IKKE har deltaget i afholdte arrangementer og aktiviteter).

 

folkeskolelovens § 50, stk. 8, står der, at: "Klassens elever og forældre kan, eventuelt i samarbejde med skolen, ved fælles indsamling eller på anden måde i fællesskab tilvejebringe midler til dækning af udgifter, der ikke dækkes af kommunen efter stk. 5-7. Kommunen kan dække øvrige udgifter.

Godkendt af skolebestyrelsen december 2020