MENU
Aula_close Layer 1

iPad og mobil regler

Ved skader på iPad skal denne afleveres til vores IT tekniske medarbejder Dennis. Der skal ligeledes sendes en mail til denn9512@syddjursskoler.dk med oplysninger om hvordan skaden er opstået.

UNDERVISNINGEN
Her  kan  du  læse,  hvad vi  bruger  iPads  til  i undervisningen fra  det  ringer  ind  til time  til  det  ringer  ud.

-       Min  Uddannelse
-       Læringsportaler
-       Som  et  fagligt  værktøj  i  alle  vores  fag
-       Pædagogisk  værktøj  ved  særlige  aftaler
-       Faglige  apps
-       Læringsspil
-       Film-  og  billedeproduktioner
-       You  Tube
-       Film  i  faglige  sammenhæng


Her  kan  du  læse,  hvad vi  IKKE  bruger  vores iPads  til  i  undervisningen.

-       Frit  spil
-       Sociale  medier
-       Film


FRIKVARTERERNE
Her  kan  du  læse  hvem, der  bruger  iPads  i frikvartererne.  

-       Udskolingen


Her  kan  du  læse,  hvem der  IKKE  bruger  iPads  i frikvartererne.    

-       Indskolingen
-       Mellemtrinnet


SFO
Her  kan  du  læse,  hvad SFO  bruger  vores  iPads
til.  

-       Dans  og  musik
-       Læringsspil
-       Film-  og  billedeproduktioner
-       Kreative  og  digitale  produktioner

I  HJEMMET
Her  kan  du  læse,  hvad skolen  anbefaler,  at iPads  bruges  til  der hjemme.    

-       Lektier
-       Et  fagligt  værktøj
-       Faglige  apps
-       Læringsspil
-       Digital  kreativitet  -stop-motion  film,  animationsfilm,  m.m.
-       E-bøger  –  Brug  book  Creator  til  weekendbøger,  bøger  om  pokemon  og  meget  andet
-       Lav  egne  små  spil  og  quizzer  med  f.eks.  TinyTap
-       Digitale  produktioner  (film,  stop  motion,  animationer  m.m.)

Mobiltelefoner

Indskolingen
-       Mobiltelefoner  skal  lægges  i  skoletasken,  når  første  lektion  starter
-       Mobiltelefoner  bliver  udleveret,  når  sidste  time  er  slut
Mellemtrinnet
-       Mobiltelefoner  skal  lægges  i  skoletasken,  når  første  lektion  starter
-       Mobiltelefoner  bliver  udleveret,  når  sidste  time  er  slut
Udskolingen
-       Mobiltelefoner  skal  lægges  i  skoletasken,  når  første  lektion  starter
-       Mobiltelefoner  bliver  udleveret,  når  sidste  time  er  slut
-       Mobiltelefoner  bliver  udleveret  i  firkvartererne


Undervisning  betyder:  fra  det  ringer  ind  til  time,  til  det  ringer  ud  efter  en  skoledag.
Klasselokalerne  skal  låses,  når  eleverne  og  læreren  forlader  klassen.