Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Lejrskoler

Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser

Marienhoffskolen er en kulturskabende skole. Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser skal medvirke til, at skolen åbner sig ud mod det omkringliggende samfund og inddrager det i et positivt og engageret samarbejde.

Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser er et supplement til den daglige undervisning på skolen, og skal være med til at styrke kvaliteten af denne. Ekskursioner, lejrskoler og skolerejser betragtes derfor som forlagt undervisning, hvor der især lægges vægt på det virkelighedsnære og konkrete samtidig med, at de medvirker til at styrke det sociale samspil og fællesskab blandt eleverne.

Alle klasser kan oprette klassekasser, hvortil forældre og elever evt. i samarbejde med skolen kan indsamle midler til formål, der går ud over, hvad der normalt kan finansieres af skolens budget.

Skolen tilstræber at inddrage forældrene i planlægning af og evt. deltagelse i ekskursioner, lejrskoler og skolerejser, når det er relevant.

I den udstrækning det kan lade sig gøre, arrangeres der transport af forældre i forbindelse med ekskursioner. Der indhentes tilladelse fra forældrene, når eleverne skal cykle eller transporteres i private biler.

Ekskursioner

Ekskursioner skal ses som en del af den daglige undervisning, hvor undervisningen flyttes til anden lokalitet. Ekskursioner kan strække sig fra en enkelt lektion til hele dagen.

Der er som udgangspunkt mødepligt for eleverne. For elever som ikke deltager, fordi det ikke er muligt for dem, tilbyder skolen anden undervisning.

Skolen afholder udgifterne, evt. suppleret af klassekassen til entre o.l.

Lejrskoler

En lejrskole er undervisning over flere skoledage, der bliver henlagt til en lokalitet uden for skolen. Lejrskoler har til formål at give eleverne lejlighed til på stedet at gøre erfaringer, som ikke kan gøres i skolen med hensyn til emner og fagområder, der har tilknytning til den daglige undervisning. Lejrskolen skal give eleverne oplevelser af historisk og kulturel karakter i relation til den faglige læring, samt skabe en tættere relation mellem klasserne på årgangen. Lejrskolen skal ligge indenfor folkeskolens formål og rammer.

Der er som udgangspunkt mødepligt for eleverne. For elever som ikke deltager, fordi det ikke er muligt for dem, tilbyder skolen anden undervisning.

Lejrskoler afholdes på 6. årgang med 3 overnatninger. Lejrskolen går til området omkring den dansk-tyske grænse. Årgangen rejser sammen.

Der opkræves kostpenge af eleverne á 75 kr. pr. dag. Skolen betaler alle andre udgifter.

Der arrangeres frirejse via DSB.

Skolerejser

Skolerejser er et skolebaseret supplement og alternativ til den almindelige undervisning. Skolerejserne skal ligge inden for folkeskolelovens formål og rammer uden at være en integreret del af undervisningen. Formålet er både relateret til den faglige undervisning og af samværs-og oplevelsesmæssig karakter.

Skolerejser afholdes i 8. klasse med 4 overnatninger. Årgangen rejser sammen. Hvis en elev ikke deltager i rejsen, skal skolen arrangere alternativ undervisning.

Der opkræves kostpenge af eleverne à 75 kr. pr. dag. Skolen betaler alle udgifterne til lærernes rejse, samt et beløb på 200 kr. pr. elev. Hvis udgifterne til skolerejsen er større end den økonomiske ramme suppleres betalingen af klassekassen. Der arrangeres frirejse via DSB for transport i Danmark.

Godkendt af skolebestyrelsen september 2017