MENU
Aula_close Layer 1

Kommunikationsstrategi

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI

 1. Værdier og fundament for Marienhoffskolen
 2. Vision og drivkraft for Marienhoffskolen
 3. Mission
 4. Værdier for kommunikation
 5. Implementering
 6. Kommunikationskanaler

 

Værdier og fundament for Marienhoffskolen

Marienhoffskolens kerneopgave er at udvikle elevernes læring og trivsel mest muligt.

Vi møder eleverne med anerkendelse, rummelighed og respekt. Vi værner om, at eleverne er trygge, at de trives og indgår i aktive fællesskaber, hvor alle har et ansvar og tager hånd om hinanden.

Samarbejde vægtes højt både internt og med omverdenen gennem dialog, hvor forskellige synspunkter aner- kendes og udveksles i gensidig respekt.

 

Vores vision – vores drivkraft

Marienhoffskolen er

 • en stærk og kulturskabende skole for alle børn i lokalområdet ved Ryomgård
 • den skole, du vælger for dit barn, når du ønsker, at det skal udvikle sine sociale og faglige kompetencer mest muligt

Vi vil opnå dette ved at skabe forudsætning for en attraktiv og lærende skole for medarbejdere, elever og for- ældre. En skole med et højt niveau i alt hvad vi gør, og som favner alle elever.

 

Mission

På Marienhoffskolen

 • bestræber vi os på, at eleverne forlader skolen som dannede unge mennesker, der er blevet så dygtige, som de kan, og som er rustet til den fremtid, de bliver en del af.
 • vil elever, lærere og forældre opleve, at den sociale og faglige læring vægtes lige højt.
 • har vi et bredt og fremtidsorienteret læringssyn, hvor alle bidrager til at skabe et udfordrende, varieret, spændende og udviklende læringsmiljø med høj kvalitet.
 • inddrager vi den moderne teknologi i skolens virke.
 • styrker vi elevernes kreative, innovative og entreprenante kompetencer, og vi åbner skolen for det omkring- liggende samfund.

 

Værdier for kommunikation

Værdier for skolens kommunikation bygger på skolens værdigrundlag, vision og mission.

Kommunikation på Marienhoffskolen skal formidle viden om skolens virke og tilbud og indbyde til samarbejde.

Det betyder at:

 • vi ønsker en åben og konstruktiv dialog i en venlig tone
 • vi kommunikerer differentieret og målrettet modtageren. - (vi inddrager, orienterer og oplyser)
 • vi inddrager, kommunikerer tilstrækkeligt og besvarer rettidigt

 

Vision for kommunikation

Vi ønsker, at skolens kommunikations medvirker til:

 • at skolen lever op sit værdigrundlag, sin vision og mission
 • at gode historier om skolen når ud til skolens brugere og interessenter
 • at skolens elever og forældre skal være stolte af deres skole

Den gode kommunikation skal styrke skolehjemsamarbejdet og skolens profil og position både i og udenfor skolens distrikt.

Forældre, elever og øvrige interessenter skal opleve en vedkommende, dynamisk og rettidig kommunikation. Med klare og gensidige forventninger skal kommunikationen understøtte samarbejdet mellem skole, familier og øvrige brugere.

 

Implementering

Det betyder at:

 • vores medarbejdere skal være ambassadører for skolen
 • kommunikation skal formidles i sprog, som er til at forstå for alle
 • vi skal fortælle de gode historier om skolens grundlag, virke og tilbud, og om de spændende aktiviteter på skolen

 

Kommunikationskanaler

Vi udnytter og optimerer anvendelsen af de eksisterende kanaler og medier. Kommunikationen bygger på principper for hvordan, hvornår og til hvem, der kommunikeres

 

Til samarbejde mellem skole og hjem anvendes:

 • AULA
 • Min Uddannelse
 • Skolens hjemmeside
 • skolens Facebook side - (Facebook grupper)

 

Til kommunikation med eksterne anvendes - (Skoleporten)Hjemmesiden

 • Skolens Facebook side
 • (Flyers og foldere)
 • rundsending via (mail)eboks
 • lokalaviser

 

Til intern kommunikation anvendes

 • AULA
 • Sydddjursskoler mail

 

Evaluering

Udmøntning af kommunikationsstrategien er en dynamisk proces, som løbende skal afstemmes og evalueres.