Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

0.-3. Klasse

Indskoling er 0. – 3. klasse

I indskolingen er der et udvidet samarbejde mellem lærere og pædagoger. Vi arbejder målrettet på at skabe et undervisningsmiljø med fokus på faglighed og et inkluderende fællesskab. Vi tilstræber, at undervisningen er alsidig, udfordrende og engagerende med plads til leg og bevægelse, således at eleverne får mulighed for at udvikle deres faglige og sociale kompetencer. Vi tager udgangspunkt i den enkelte elevs ressourcer.

Faglighed

I fagene arbejder vi med de grundlæggende færdigheder. Vi er meget optaget af at skabe tydelige rammer i undervisningen. Derfor laver vi dagsorden til alle timer og forbereder eleverne på det, der skal ske. Målene med undervisningen skal være synlige for eleverne. Vi laver ugeplaner hver uge, så du kan tale med dit barn om skolen.

Derudover har vi obligatorisk sprogvurdering i 0. klasse, og for de elever, der har brug for særlig indsats, laver vi særlige forløb samt tager testen to gange i løbet af året. I matematik evaluerer vi de faglige forløb, således at vi kan sætte ind på de områder, hvor eleven har brug for mere træning.  

Ved at inddrage eleverne i evalueringen af undervisningen og deres eget arbejde er dette med til at understøtte deres læring og kvalificere selve undervisningen.

På læringsdage og temauger i løbet af skoleåret bryder vi skemaet op og arbejder projektorienteret med rum til faglig fordybelse. Vi inddrager også nærområdet i undervisningen.

Fællesskab

Vi bruger en del tid på at skabe et velfungerende fællesskab i klassen og på den enkelte årgang.  Vi har fokus på den enkelte elev samt klassens trivsel. Fælleskabet styrkes igennem faste traditioner i løbet af skoleåret (f.eks. Fastelavn og loppemarked), og der arbejdes løbende med trivsel (f.eks. trivselsgrupper og klassemødet).

Vi samarbejder med dig som forældre i forhold til, hvordan vi i fællesskab udvikler dit barns trivsel, læring og udvikling.

Din rolle som forældre til et barn i indskolingen

Din rolle som forælder til et barn i 0.- 3. klasse handler især om at skabe gode rammer for dit barns skolegang, læring og trivsel.

Du kan samarbejde med skolen om dit barns læring ved at vænne dit barn til at få rutiner omkring skoledagen, så morgenmad, pakning af skoletasken, samtaler om skolelivet og måske træning i bogstaver og tal bliver en naturlig del af hverdagen. Børn spejler sig i deres forældre, så når du viser, at skolen er vigtig, smitter det også af på dit barns syn på skolen.

Klassens miljø og trivsel er afgørende for, at dit barn har det godt og kan lære. Derfor handler din rolle som forælder i indskolingen også om at få skabt et godt forældresamarbejde omkring klassen. Fælles aftaler og retningslinjer for klassen gør skoledagen tryg og forudsigelig for børnene.

Er der noget, man som forælder undrer sig over, er i tvivl om og har spørgsmål omkring, så tag kontakt til skolen, så vi kan få en dialog og hjælpe hinanden i et godt samarbejde.