MENU
Aula_close Layer 1

SFO

Marienhoffskolens SFO

Skole-Fritids-Ordningen (SFO) er et pædagogisk fritidstilbud til børn i 0., 1., 2. og 3. klasse, før og efter skoletid og på skolefridage. Fra 1. April frem til udgangen af juni måned, er tilbuddet også til førskolebørn - Spirerne.  *
Vi lægger stor vægt på at støtte op om børnenes sociale udvikling. Det vil sige, at børnene skal lære at

 •     være en del af et fællesskab
 •     kunne etablere venskaber
 •     samarbejde
 •     klare konflikter
 •     kunne tåle forskellighed

 
Morgenåbning: Børnene kan møde i SFO før skoledagen starter og kan spise morgenmad i tidsrummet 6:45-7:30. Vi tilstræber, at børnene får en rolig start på dagen med hygge og leg.
SFO:  Vi tilbyder børnene en bred vifte af aktiviteter, for at tilgodese det enkelte barns ønsker og behov.
Nogle af de faste aktiviteter er:

 •     Udeliv på multibanen, legepladsen eller sportspladsen
 •     Ture og aktiviteter i naturen
 •     Bål i egen bålhytte og bålplads
 •     Parkour
 •     Sport i hallen og Multihallen
 •     Brætspil
 •     Leg inde: rollelege, legekøkken og bilbane
 •     Bordfodbold og bordtennis
 •     Værksteder med digital kreativitet såsom robotter mm.
 •     Lego
 •     Kreative aktiviteter i værkstedet

Vi har fokus på inddragelse af børnene og afholder et månedligt børnemøde, hvor de har mulighed for at komme med deres ønsker til aktiviteter og andet.

Hver dag efter skoletid er der let eftermiddagsmad, som serveres i hjerterummet i form af frugt og brød/knækbrød.
 
Tilbagevendende traditioner:
Halloweenfest, Bag for en sag, Kronprins Frederiks Cup, julefest og quiz, forældrekaffe, fastelavnsfest og sommerfest.
 
Forældremøde og forældresamtale
SFO-personale deltager i en årlig samtale i 0., 1., 2. og 3.klasse
Det er altid muligt, når man afleverer eller henter sit barn, at få en snak med en skolepædagog om, hvordan det går.
Er der brug for en længerevarende samtale, kan man altid aftale et mødetidspunkt.
Vurderer personalet i SFO, at der er brug for en snak, vil vi på samme måde tage kontakt til forældrene.
 
Personale:  I SFOén arbejder 5 skolepædagoger og i perioder studerende.
Skolepædagogerne arbejder både i skolen og i SFOén.
Vi har et tæt og elevfokuseret samarbejde mellem vores SFO og skolen. Dette samarbejde skaber sammenhæng og udvikling i børnenes hverdag.
Den enkelte elevs trivsel er i fokus – fra eleven møder om morgenen på skolen, til hun/han senere forlader SFO’en.
 
*Lukkedage i SFO: 24. december, 31. december, dagen efter kr. himmelfartsdag og 5. juni
 
Indmeldelse og udmeldelse af SFO sker via digital pladsanvisning med NemID.
Udmeldelse kan kun ske til den 1. i måneden, med en måneds varsel.
 
 
Marienhoffskolens SFO
Telefonnummer: 87536136
Åbningstider
MAN-TORS 6:30-17:00              
FRE:              6:30-16:00