Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

SFO

Marienhoffskolens SFO

Skole-Fritids-Ordningen (SFO) er et pædagogisk fritidstilbud til børn i 0. - 3. klasse, før og efter skoletid og på skolefridage.

Fra 1. april frem til udgangen af juni måned, er tilbuddet også til førskolebørn - Spirerne. Vi arbejder med de samme kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 11, stk. 2, indtil skoleårets start.

Formål:

At tilbyde et udviklende og stimulerende pædagogisk fritidstilbud. Der foregår læring og udvikling i et trygt, positivt og omsorgsfyldt miljø, som er til gavn for det enkelte barns personlige udvikling i samspil med de muligheder og begrænsninger som fællesskabet giver.

SFO er en del af Marienhoffskolen, og vi har et nært samarbejde, så vi kan medvirke til at være fremmende for helheden i børnenes liv.

Den røde tråd mellem skole og SFO

På Marienhoffskolen lægger vi vægt på et tæt samarbejde mellem lærere og pædagoger. Pædagogerne er med i dele af undervisningen i 0. - 4. klasse. Målet med det tætte samarbejde er, at vi får et helhedsbillede af elevens hverdag både i undervisning og fritid. Vi tror på, at forældrenes samarbejde og indsats både i undervisning og SFO fremmer børnenes trivsel og læring.

Derfor har vi også hver dag lektiestøtte til de børn, der har behov for dette.

Vores værdier og pædagogik:

I Marienhoffskolens SFO forsøger vi hver dag at være med til at skabe en tryg og omsorgsfuld hverdag, hvor børnene udfordres gennem leg og tilbud om alsidige aktiviteter, får mulighed for at udvikle sig. Dette sker i betydningsfulde relationer med andre børn og nærværende, engagerede og autentiske voksne.

Vi arbejder for at skabe et trygt fællesskab, hvor alle tager hånd om hinanden. De gode relationer og tillid er centralt.

Pædagogisk indhold:

Vores pædagogik tilgodeser det enkelte barns udvikling. Den personlige, sproglige, motoriske og sundhedsmæssige udvikling.

Vi folder det konkret ud i temaet året rundt, hvor børnene bliver udfordret og får mulighed for at afprøve deres samlede kompetencer i en meningsfuld sammenhæng.

Vi lægger stor vægt på at støtte op om børnenes sociale udvikling. Det betyder at børnene skal lære:

 • at være en del af et fællesskab
 • at kunne etablere venskaber
 • at samarbejde
 • at løse konflikter
 • at kunne tåle forskellighed

Omdrejningspunktet for vores aktiviteter er i særlig høj grad - leg, bevægelse, kreativitet, udeliv, værkstedsaktivitet mm.  Men også at arbejde med fordybelse og nærvær i aktiviteterne.

Eksempler på aktiviteter:

 • Udeliv på multibanen, legepladsen eller sportspladsen
 • Ture og aktiviteter i naturen
 • Bål i egen bålhytte og bålplads
 • Parkour
 • Sport i hallen og Multihallen
 • Brætspil
 • Leg inde: rollelege, legekøkken og bilbane
 • Bordfodbold og bordtennis
 • Værksteder med digital kreativitet såsom robotter mm.
 • Lego
 • Kreative aktiviteter i værkstedet

Vi har fokus på inddragelse af børnene og afholder et månedligt børnemøde, hvor de har mulighed for at komme med deres ønsker til aktiviteter og andet.  Vi har en ny aktivitetplan hver måned.

Mad i SFO-en:

Hver dag efter skoletid er der let eftermiddagsmad, som serveres i hjerterummet i form af frugt og brød/knækbrød.

Desuden serveres der morgenmad i morgen SFO.

Tilbagevendende traditioner:

Halloweenfest, Bag for en sag, Kronprins Frederiks Cup, julefest og quiz, forældrekaffe, fastelavnsfest og sommerfest.

Forældremøde og forældresamtale

SFO-personale deltager i en årlig samtale i 0-3.klasse

Det er altid muligt, når man afleverer eller henter sit barn, at få en snak med en skolepædagog om, hvordan det går.

Er der brug for en længerevarende samtale, kan man altid aftale et mødetidspunkt.

Vurderer personalet i SFO, at der er brug for en dialog vil vi på samme måde tage kontakt til forældrene.

Ordensregler

Der gælder samme ordensregler som på skolen, og vi henviser dertil.

Personale:

Vi er fem skolepædagoger og i perioder studerende.

Skolepædagogerne arbejder både i skolen og i SFO-en.

Indmeldelse og udmeldelse

Foregår via digital pladsanvisning med NemID. Du finder linket her: https://digitalpladsanvisning.borgerservice.dk/Default.aspx?k=706

Udmeldelse kan kun ske til den 1. i måneden, med en måneds varsel.

Du kan læse mere her om de forskellige moduler vi tilbyder : https://www.syddjurs.dk/da/borger/skole-og-uddannelse/sfo/

Telefonnummer:

87536136

Mødetider/åbningstider

Morgen-SFO:                               kl. 6.30 – kl. 8.15 (morgenmad serveres fra kl. 6.45-7.30)

SFO:                                            kl. 13.30/14.15 – kl.17.00 (fredag kl. 16.00

 

*Lukkedage i SFO: 24. december, 31. december, dagen efter kr. himmelfartsdag og 5. juni

Komme og gå modulet i AULA

Dit barns komme og gå tider skal registreres i AULA ligesom  du skal skrive om barnet skal med bussen eller blot gå hjem selv.

 

Vores SFO er tilrettelagt efter: BEK nr. 1927 af 10/12/2020