Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Læringsfundament

På Marienhoffskolen tænker vi undervisningen som et fælles anliggende, og vi arbejder i professionelle læringsfællesskaber både i årgangs- og fagteams, hvor en fælles faglig og didaktisk refleksion er med til at gøre undervisningen bedre. Det er her, vi blandt andet drøfter aktuelle faglige og sociale mål, udfordringer, læringsmiljø og klassekultur. Det gør vi for at opnå de bedste betingelser for læring - både hos den enkelte og i fællesskabet. Det er også her, vi sammen evaluerer på praksis og dermed højner kvaliteten af undervisningen. 

Til at understøtte denne tænkning har vi forskellige metoder, som vi benytter os af:

  • Vi arbejder i perioder med co-teaching, hvor to fagpersoner planlægger og underviser sammen, hvilket giver os mulighed for at arbejde med samme materiale på forskellige niveauer, at observere med henblik på udvikling, at opdele i hold og give mere taletid til den enkelte elev.
  • Vi arbejder med stilladsering i undervisningen, så vi kan støtte og guide elevens læring i forskellige situationer. Herunder hører skrivedidaktik, både som læringsstrategi og som dokumentation.
  • Vi har på Marienhoffskolen et særligt fokus på Mindset; vi arbejder med elevens tro på sig selv, lysten til at lære og omgang med andre. Herudover har vi særlig opmærksomhed på de seks kompetencer; nysgerrighed, vedholdenhed, automatisering, robusthed og omgangsform fra materialet Klar til læring. Vi gør meget ud af at have et risikofrit undervisningsmiljø, hvor der plads til deltagelse og plads til at lave fejl.
  • Vi vil, at alle elever oplever en progression, mens de er hos os – både fagligt og socialt. Derfor samler vi løbende data på den enkelte elev og afholder læringssamtaler med udgangspunkt i disse. Det gør, at vi i god tid opfanger eventuelle problemer, som vi kan handle på og på den måde sikre os, at alle børn bliver så dygtige, som de kan.

På Marienhoffskolen skal alle elever opleve at have en aktiv rolle i fællesskabet med en varieret og alsidig skoledag, hvor der er passende faglige udfordringer med mulighed for fordybelse og koncentration, og hvor relationen til læreren er god.