MENU
Aula_close Layer 1

IT

På Marienhoffskolen har alle elever en personlig iPad, som er udlånt af skolen. Den er en naturlig del af undervisningen, og vi arbejder med ”den røde tråd” fra 0. klasse til 9. klasse, så der er progression i elevernes læring.

IT anvendes målrettet for at fremme elevernes læring, understøtte både de faglige mål, de digitale kompetencer og den digitale dannelse. Vi betragter ipaden som en slags digital skoletaske. Både lærer og elev har således en unik værktøjskasse lige ved hånden.

Det er læreren, der bestemmer hvornår iPaden er fremme i undervisningen.  Helt overordnet handler det om at digitale teknologier skal bruges der hvor det giver mening.

iPaden brugs til:

  • Digitalt undervisningsmateriale.

  • Præsentationer og produktioner med både tekst, lyd, video m.m.

  • Søge viden. Det kræver undervisning i at finde og sortere i de store mængder af information.

  • Kreative værktøjer - En skoleiPad er spækket med muligheder for at lave e-bøger, film, animationer, billedbehandling og meget andet.

At skolen har udleveret personlige iPads til alle elever har også sine udfordringer. Det drejer sig især om iPad’ens begrænsinger og iPad’ens evne til at distrahere fra det vigtige.

Regler for brug af iPad – se også Regler og retningslinjer

Reglerne er tydelige og hænger i klasserne, så de er synlige for alle. Fx går de ud på, at spiller man spil eller går på sociale medier i undervisningen, bliver alle private apps slettet sammen med appstore, så der kun vil være skoleapps på iPad’en. Der må heller ikke være distraherende meddelelser, som forstyrre arbejdet.

Medielokale

I skolens medielokalet er der bla. 3D printere, som kan bruges i mange fag. Der er også LEGO WeDo 2.0 robotter, som kan kodes og f.eks. bruges i matematik og natur og teknologi. Desuden har anvender vi VR-briller ligesom vi har optage- og redigeringsudstyr.