Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

skolehjem samarbejde

Skolehjemsamarbejde på Marienhoffskolen

Formålet med skole hjemsamarbejdet er:

 • at alle børn oplever en god, tryg og lærerig skolegang
 • at skabe en god kontakt mellem skole og forældre til gavn for eleverne
 • at forældre oplever sig inddraget som ansvarlige medspillere i elevernes skolegang

 

Alle forældre er vigtige samarbejdspartnere for skolen, og samarbejdet vægtes højt. Skolen ønsker en åben og konstruktiv dialog mellem forældre, elever og skolens ansatte om at skabe læring og trivsel for alle børn og klasser. De bedst mulige betingelser i dette samarbejde opnås bl.a. ved at have tydelige forventninger til hinanden:

 

Ledelsen og skolebestyrelsen

 • sætter rammerne for et konstruktivt skolehjemsamarbejde omkring det enkelte barn og omkring klasserne i både indskoling, mellemtrin og udskoling
 • fastsætter og håndhæver skolens ordensregler, mobbepolitik mv. Til fordel for både elever og personale

 

Skolen

 • sætter faglige og sociale mål for alle børn og alle klasser
 • inddrager forældre i både langsigtede og kortsigtede mål
 • kommunikerer tydeligt til forældre via intra, nyhedsbreve, skoleporten og sociale medier
 • kommunikerer aktivt og inddragende med forældre og børn
 • Skolen tilpasser samarbejdet til familier med særlige behov

 

Personalet

 • ser og møder det enkelte barn
 • faciliterer dannelse af trivselsgrupper og klasseråd samt 2 årlige skolehjemsamtaler
 • er proaktive og løsningsorienterede ved udfordringer i klassen eller den enkelte elev

 

Forældre

 • tager ansvar for deres børns skolegang
 • er ansvarlige for at børnene møder forberedte, mætte og udhvilede
 • er engagerede i klassens arrangementer, samtaler og møder
 • deltager aktivt i at løse konflikter bl.a. via kontakt til andre forældre
 • kommunikerer respektfuldt med hinanden og med personalet
 • opfordres til at bidrage positivt til samarbejdet med andre forældre

 

Med disse fælles forventninger til hinanden og sig selv kan forældre, elever og ansatte arbejde mod det samme mål: At børnene går i en skole, hvor faglighed og fællesskab er nøgle værdier og hvor de trives fagligt og socialt og bliver så dygtige de kan.

Princippet er godkendt af skolebestyrelsen 2018