Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Førskole

Førskolen starter op d. 1. april. Her arbejder vi med overgangen fra børnehave til skole. Via førskolen får de kommende børnehaveklassebørn og deres forældre kendskab til skolen og de primære voksne omkring 0. årgang, mens skolen også får kendskab til børnene og forældrene inden skolestart.

Inden førskolens opstart

Der vil være en grundig overlevering af det enkelte barn fra børnehaverne, hvor der videregives relevante informationer. Forældrene er også en del af denne overlevering.

Medarbejderne på skolen får også kendskab til børnene via besøg. Her kommer børnehaverne på besøg på skolen, og de kommende førskolemedarbejdere fra skolen besøger også børnene i børnehaverne.

Førskolepersonalet består af de kommende klassepædagoger fra skolen. Hen på foråret vil børnehaveklasselederne også være en del af førskolen et par timer om ugen.

For at få skabt en rød tråd mellem børnehaverne og skolen samt en fælles pædagogisk platform afholdes der inden førskolestart masser af aktiviteter på skolen for børnehavebørnene og forældrene.

I førskolen arbejder vi med at lære børnene:

 • Om skolen og SFO’ens rammer
 • At kunne deltage i planlagte aktiviteter
 • Tage hensyn til andre og deltage i fællesskabet
 • Lytte til andre
 • Respektere andre børn og voksne
 • Vente på tur
 • Acceptere hvis man ikke lige bliver spurgt / hørt
 • At stille sig på række
 • Klare praktiske ting – eksempelvis af- og påklædning
 • Deltage i oprydning
 • Selv gå i gang / vælge aktiviteter

Vi tager udgangspunkt i Klar til læring, som Syddjurs kommune bruger i alle institutioner. Desuden arbejder med de samme kompetenceområder, der arbejdes med i børnehaveklassen, jf. folkeskolelovens § 11, stk. 2, indtil skoleårets start.

Læringen foregår gennem en bred vifte af aktiviteter, lege og samvær:

Dagene vil skifte mellem læringsaktiviteter i grupperne, lege inde og ude, ture rundt i området, bevægelse i gymnastiksalen, opdagelsesture på skolen, besøg i børnehaveklasserne samt mad og hyggedage i grupperne.

Praktiske oplysninger - udleveres også i mere detaljeret form

Åbningstiden for førskolen er kl. 6.30-17.00 ligesom vores SFO. Der vil være mulighed for at få morgenmad indtil kl. 7.30. Fredag er SFO-en åben til kl. 16.00

Børnene skal medbringe 2-3 madpakker alt efter hvor længe, de skal være i førskole. Madpakke 1 til om formiddagen. Madpakke 2 til middag. Om eftermiddagen vil der være frugt.

Der vil være en aktivitetsplan, som vil blive udleveret hver måned.

Børnene skal medbringe:

 • Skiftetøj: Undertøj, bukser, strømper, bluse m.m.
 • Udetøj: Regntøj, gummistøvler, termotøj, m.m.
 • Hjemmesko

Husk at skrive navn i børnenes tøj og ting.

Vi vil gerne generelt opfordre til, at børnene har sko og tøj på som kan støtte dem i at være selvhjulpen.