Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fravær og fritagelse fra undervisning

Fravær og fritagelse

Der skelnes mellem lovligt og ulovligt fravær.

Lovligt fravær

  • Fravær på grund af sygdom, fravær som skolen har givet tilladelse til eller fravær, som forældrene kan gøre rede for.
  • Klasselæreren kan give fri en dag, ledelsen giver fri, hvis det drejer sig om flere dage.
  • Skolen tilbyder ikke individuel vejledning om undervisning og lektier i ferier i skoletiden.

Ulovligt fravær

Undervisningsministeriet skriver om ulovligt fravær:

”Ulovligt fravær er fravær, der ikke skyldes sygdom, herunder fravær, der ikke gøres rede for af forældrene samt fravær, der ikke er opnået tilladelse til af skolelederen. Ved ulovligt fravær skal skolen straks tage kontakt til forældrene for at afdække årsagen bag fraværet og finde løsninger sammen med familien.”

Reglerne indebærer, at der fra skoleåret 2019/2020 indføres en pligt for skoleledere til altid at underrette kommunalbestyrelsen såfremt en elev har ulovligt skolefravær i et kvartal på 15 procent eller derover. Forældre skal adviseres om konsekvenserne af 15 procents ulovligt fravær, når en elevs ulovlige fravær når 10 procent.

I kan læse mere i folderen nedenfor.

Bekymrende fravær

Fravær kan være bekymrende uanset størrelse, og det beror altid på en konkret vurdering, og I kan forvente at skolen aktivt tager stilling til elevfravær. Bekymrende fravær er et fælles problem, som løses i samarbejde mellem skole og hjem.

Forældrene skal

  • Give besked via AULA, hvis barnet er fraværende eller er kommet for sent
  • Anmode klasselæreren om at give fri ved fravær af en dags varighed via AULA
  • Anmode ledelsen om at give fri ved fravær af flere dages varighed via besked i AULA

Lærere skal

Registrere fravær ved skoledagens begyndelse kl. 08.15 og i udskolingen også kl. 12.45

Klasselærere skal

Følge op på fravær følgende dag og rette henvendelse til forældrene ved ulovligt fravær via besked i AULA:

  • Der er registreret ulovligt fravær for dit barn d. XX-XX.
  • Du bedes give mig besked om årsagen til fraværet hurtigst muligt via AULA.

Kontakte forældrene ved bekymrende fravær, f.eks. mange små perioder eller enkeltstående dage, for en dialog om årsag, og om hvorvidt skolen kan/skal gøre noget. Første skridt kan være skriftlig via AULA, andet skridt telefonisk, tredje skridt et møde, fjerde skridt invitation til tværfagligt forum, som tilbyder et konsultativt møde med f.eks. PPR, sundhedsplejerske og/eller socialrådgiver. Ledelsen inddrages for sparring og/eller deltagelse i evt. samtale.

Ledelsen skal

  • Følge op på fravær i klasser og for enkelte elever
  • Give sparring til klasselæreren og deltage i eventuelle samtaler og møder, hvis det skønnes nødvendigt

Se også kommunal handlevejledning ved bekymrende elevfravær i Syddjurs Kommune samt folder fra Børne- og Undervisningsministeriet nedenfor.