MENU
Aula_close Layer 1

Regler

Regler for Marienhoffskolen

Alle elever på Marienhoffskolen skal kunne færdes trygt på vej til og fra skole og på skolen. Alle skal udvise respekt og omsorg for hinanden i det fællesskab, der danner ramme om vores skole. Derfor forventes det, at alle følger nedenstående forpligtelser og regelsæt:

I har pligt til at:

 • bidrage til, at skolen bliver et godt og lærerigt sted at være for alle
 • undgå mobning og forhindre drilleri
 • respektere når andre siger STOP
 • undgå̊ farlige situationer for jer selv og for hinanden
 • tale ordentligt til og om hinanden
 • passe godt på skolens og hinandens ting
 • overholde skolens og klassens regler
 • være klar når timen begynder med de nødvendige materialer
 • rydde op efter jer selv og holde skolen ren og pæn
 • være passende påklædt
 • rette jer efter de voksnes afgørelser
 • følge skolens regler for brug af mobiltelefoner og iPad

 

I må ikke:

 • starte eller deltage i mobning af andre
 • forlade skolen i skoletiden uden særlig tilladelse
 • ryge, drikke alkohol eller tage stoffer på skolens område
 • begå hærværk på skolen eller skolens ejendom

 

Overholdes ordensreglerne ikke, har det naturligvis konsekvenser. Det kan komme på tale at inddrage dine forældre og skolens ledelse, skoletiden kan forlænges, og i særlige tilfælde kan hel eller delvis bortvisning være en mulighed. Øver I hærværk på skolen forventer vi som udgangspunkt, at I selv rydder op og erstatter det ødelagte.

Elever, forældre og skolens medarbejdere er alle medansvarlige for at hjælpe hinanden med at efterleve skolens ordensregler.

Ordensreglerne er udarbejdet i et samarbejde mellem skolen og skolebestyrelsen, og godkendt af skolebestyrelsen den 7. oktober 2015.