Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Retningslinjer

Retningslinjer for Marienhoffskolen

Alle elever på Marienhoffskolen skal kunne færdes trygt på vej til og fra skole og på skolen. Alle skal udvise respekt og omsorg for hinanden i det fællesskab, der danner ramme om vores skole. Derfor forventes det, at alle følger nedenstående forpligtelser og regelsæt:

I har pligt til at:

 • bidrage til, at skolen bliver et godt og lærerigt sted at være for alle
 • undgå mobning og forhindre drilleri
 • respektere når andre siger STOP
 • undgå̊ farlige situationer for jer selv og for hinanden
 • tale ordentligt til og om hinanden
 • passe godt på skolens og hinandens ting
 • overholde skolens og klassens regler
 • være klar når timen begynder med de nødvendige materialer
 • rydde op efter jer selv og holde skolen ren og pæn
 • være passende påklædt
 • rette jer efter de voksnes afgørelser
 • følge skolens regler for brug af mobiltelefoner, iPad og Chromebook

 

I må ikke:

 • starte eller deltage i mobning af andre
 • forlade skolen i skoletiden uden særlig tilladelse
 • ryge, indtage produkter med nikotin, drikke alkohol eller tage stoffer på skolens område
 • begå hærværk på skolen eller skolens ejendom

 

Hvis en elevs opførsel i fritiden fx på sociale medier har indflydelse på skolens orden eller undervisningsmiljø kan det have konsekvenser for eleven (§3, stk. 2).

Snevejr:

Det er forbudt at kaste med sne eller ”vaske en anden” på hele skolens område indtil kanten mod fodboldbanen/IMF. Her kan man have en sneboldkamp på eget ansvar. Man må aldrig "vaske" nogen.

Overholdes ordensreglerne ikke, har det naturligvis konsekvenser. Det kan komme på tale at inddrage dine forældre og skolens ledelse, skoletiden kan forlænges, og i særlige tilfælde kan hel eller delvis bortvisning være en mulighed. Øver I hærværk på skolen forventer vi som udgangspunkt, at I selv rydder op og erstatter det ødelagte.

Elever, forældre og skolens medarbejdere er alle medansvarlige for at hjælpe hinanden med at efterleve skolens ordensregler.

Ordensreglerne er udarbejdet efter Bekendtgørelse nr. 1951 af 11. december 2020 om fremme af god orden i folkeskolen og i et samarbejde mellem skole og skolebestyrelsen. Bekendtgørelsen findes her: Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen

Ordensreglerne er godkendt af skolebestyrelsen den 7. oktober 2015. Revideret 10. marts 2021.