MENU
Aula_close Layer 1

Hvem er Klasselærere

Hvem er klasselærere?

  0A

  SE

Susanne Engelbrecht

     

  0B

  SR

Susanne Rovsing

     

  1A

  KL/NA

Karina Aa. Laursen og Nathja H. Ankjær

     

  1B

  AV/VH

Anja S. Vindum og Valerie A.S. Henry

     

  2A

  EB/MJ

Eva B. Mikkelsen og Morten F. Jensen

     

  2B

  PT/MJ

Pernille T. Lehmann og Morten F. Jensen

     

  3A

  LL/MN

Louise L. Nielsen og Mads N. Nissen

     

  3B

  LB/LJ

Lone Brix og Lasse K. Jensen

     

  4A

  CS/LB

Cathrine Schaal og Lone Brix

     

  4B

  AV/KR

Anja S. Vindum og Kent Rath

     

  5A

  KL/JP

Karina Aa. Laursen og Janne K. Petersen

     

  5B

  HH/SK

Helle Hein og Susanne K. Schultz

     

  6A

  LJ/SH

Lasse K. Jensen og Susan K. Hebnes

     

  6B

  LS/MR

Lene Sørensen og Maria K. Reinholt

     

  7A

  KK/MR

Kirstine S. Kjær og Maria K. Reinholt

     

  7B

  CK/RS

Christina L. Katholm og Rikke E. Suurland

     

  8A

  CY/ML

Cecilie B. Yding og Maj M. Lorentsen

     

  8B

  AN/MMT

Allan B. Nielsen og Martin M. Thomsen

     

  9A

  MS/RJ

Margit S. Toft og Rasmus B. Jensen

     

  9B

  AK/ML

Anette E. Kristensen og Maj M. Lorentsen