Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Marienhoffskolens historie

Den 12. juli 1971 vedtog kommunalbestyrelsen i Midtdjurs kommune, "- at den nye skole i Ryomgård skulle navngives som: Marienhoffskolen, Ryomgård". Den kommunalreform, der netop var gennemført, havde sat gang i meget skolebyggeri landet over. Skoleloven fra 1958 - den med "Den blå Betænkning" - havde sidestillet land og by, og en treårig realskole var blevet indført.

 

Marie Magdalene – i Koed kommune, havde indtil da benyttet Ryomgård Realskole som overbygningsskole. Nu var tiden moden til at få et "skolepalads". Man indgik dermed  en aftale med Midtjyllandsplanen, som havde bygget godt en halv snes skoler, bl.a. i Rønde og i Vivild. Kommunesammenlægningen i 1970 betød, at Midtdjurs kommune blev bygherre på projektet.

 

Der var tale om en arkitektur, som den blev tænkt i tresserne. Med god plads og fleksibilitet, og det blev et godt og funktionsdygtigt produkt.

 

Den 10. august 1971 var første skoledag. Folkebiblioteket var med på skolen fra starten.
Efter blot fire år kom en ny skolelov. Realskolen blev afviklet, og niveaudelingen blev indført.
Ungdomsskolen havde ligeledes etableret sig i bygningen, og i 1981 blev der yderligere indrettet en skoletandklinik. Fra 1995 skulle der også findes plads til skolefritidsordningen.

 

Store ændringer er sket i tidens løb. Nye love stiller altid nye krav om funktion og indretning.

 

01.08.01 blev Pindstrup Skole nedlagt, og Pindstrupbørnene går nu i skole i Ryomgård. En udbygningsplan blev iværksat 2001-2002 og sikrede en god og tidssvarende skole. Det ferske, lidt sterile udtryk, som kan dominere et nybyggeri, er for længst væk. Skolen har levet med tiden og har fået farve, ånd og nye funktioner.

 

Endnu en ombygning og renovering af Marienhoffskolen er sket i 2017-2018, hvor skolen er blevet opdateret både inde og ude. Skolen fremstår nu som en top moderne folkeskole, der lever fuldt ud op til folkeskolelovens krav. Skolens elevtal er vokset gennem de sidste år og skolen rummer nu 432 skønne elever.

 

Skoleledere som har siddet på posten gennem tiden: Hans Lindeberg Madsen 1971-1985, Henning Ærø 1986-2001, Erik Quist 2001- 2006, Birger Graversen 2006-2007, Claus Peter Olesen 2007-2014, Birgitte Agersnap 2014-2020, Birger Graversen foråret 2020, Ann Taul Andersen 2020-Nu