Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Antimobbepolitik

Antimobbepolitik

Ord som mobning og drilleri bruges ofte i flæng. Vi mener, det er vigtigt, at vi har et fælles sprog, for at kunne tale sammen og handle fælles omkring mobning.

Mobning: Mobning er vedvarende ondsindet drilleri eller bevidst udelukkelse fra et fællesskab. Mobning er først og fremmest kendetegnet ved, at magten er skævt fordelt mellem de involverede - mobning er derfor ikke en konflikt og kan ikke behandles som en sådan. I en mobbesituation er der som oftest 3 parter: Mobber, offer og tilskuere.

Digital-mobning: Når digitale medier som mobiltelefon og internet bruges som værktøj til at udøve mobningen.

Konflikt: En konflikt er, når en uoverensstemmelse giver anledning til ufred mellem to personer. En konflikt kan beskrives som en uenighed, en uoverensstemmelse eller en konkret anspændt episode mel- lem to eller flere personer eller grupper. I modsætning til mobning er magtforholdet mellem de involverede generelt lige.

Drilleri: Har karakter af tilfældighed og spontanitet. Det er typisk en enkeltstående handling, der bl.a. kan handle om at afprøve grænser eller være et forsøg på at skabe kontakt.

En gråzone mellem drilleri og mobning: Når drillerier mister karakter af tilfældighed, og magtbalancen mel- lem parterne langsomt bliver forrykket. Et vigtigt forvarsel om mobning.

Målsætning

Det er skolens målsætning at være mobbefri. Skolen tolererer ikke mobning.

At undgå mobning kræver en fælles indsats. Derfor prioriteres det højt på skolen, at forældre, elever ansatte bliver inddraget i arbejdet med at forebygge og bekæmpe mobning.

Børn som føler sig mobbet skal føle sig hørt af de voksne. Børn skal kunne sige fra via et fælles sprog (STOP).

 

Forebyggende indsats mod mobning:

På skolen

Alle voksne skal sige fra ved dårlig opførsel, nedladende kommentarer og bevidst udelukkelse.

Alle voksne skal til stadighed være opmærksomme på de forskellige former, hvorunder mobning kan finde sted.

Alle voksne skal have kompetencer til at arbejde med mobning.

Allerede når der konstateres drillerier, bør man være opmærksom på, at det ikke udvikler sig til mobning. Det er legalt at sige fra - også over for drillerier.

På skolen arbejdes der med forskellige øvelser og materialer, som forebygger mobning. Derudover etablerer klasserne i samarbejde med lærerne klasseregler for god opførsel. Der suppleres med interne og eksterne ressourcepersoner.

I hjemmet

Det er af stor betydning for at stoppe mobning, at der i hjemmet tales pænt om klassekammerater og andre forældre.

Det er vigtigt, at man i forbindelse med fødselsdage og andre festlige begivenheder inviterer enten hele klassen eller kun piger/kun drenge. Samtidig er det en god idé at prioritere en indbydelse højt.

Derudover er det afgørende, at hjemmet støtter op om skolens arbejde med elevernes sociale relationer herunder trivselsgrupper.

Hvis der forekommer mobning

Hvis der forekommer mobning, er personalet på skolen forpligtet til at gribe ind.

Bliver man som forælder bekendt med, at der forekommer mobning, er det vigtigt, at man tager kontakt til barnets forældre og / eller skolen, så problemets omfang kan afdækkes.

Bliver man som elev på skolen udsat for mobning, eller bliver man bekendt med, at en anden elev mobbes, er det vigtigt, at man gør opmærksom på dette. Det kan man gøre enten ved at fortælle om problemet til forældrene derhjemme eller ved at henvende sig direkte til skolens lærere.

Hvis der forekommer mobning, iværksættes en indsats, herunder afvikling af personlige samtaler med den eller de involverede. Der tages kontakt til de involveredes forældre.

Hvis mobningen ikke ophører, iværksættes yderligere handlinger og konsekvenser.

Dokumenter

Klagevejledning

Shape Created with Sketch.