Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Læring og trivselteamet

Læring- og trivselsteamet (LOT i daglige tale)

Vores læring- og trivselsteam består af tre lærere og to pædagoger. Teamets primære opgave er at sikre de bedst mulige betingelser for de inkluderende læringsfællesskaber.

På Marienhoffskolen opfatter vi alle elever som ligeværdige, og inkluderende læringsfællesskaber omhandler derfor alle elever. Det betyder, at alle elever skal opleve at være inkluderede og en del af fællesskabet, både socialt og fagligt.

Inklusion er en vedvarende proces, der handler om at skabe åbne og udviklingsorienterede læringsmiljøer, hvor alle børn og unge oplever sig som aktive deltagere i fællesskabet.

På Marienhoffskolen betyder det:

  • At barnet forstås som værende i vanskeligheder og ikke at have vanskeligheder
  • At specialpædagogikken bliver en naturlig del af den almene klasseundervisning
  • At anskuelsen og ansvaret for inkluderende læringsfællesskab går fra at være individorienteret til at være fællesskabsorienteret. Altså er det en opgave, som alle i og udenfor skolen skal være med til at løfte.

Læring og trivselsteamet arbejder sammen med familie, lærere, pædagoger, fysio- og ergoterapeuter, talepædagoger, sundhedsplejerske, socialrådgivere og psykologer med henblik på at finde den bedste opgaveløsning omkring en elev. Sammen ser vi på barnet og de sammenhænge som barnet agerer i, både i og udenfor skolen. På denne måde får vi sammen et godt og meget nuanceret billede omkring hele barnet, hvilket medvirker til en mere kompetent opgaveløsning.

Udfordringer opstår altid ud af en sammenhæng og det er derfor altafgørende, at de voksne tager udgangspunkt i sammenhængene, når der arbejdes med eleven. Familien er en meget vigtig samarbejdspartner og derfor vægter vi familiesamarbejdet højt.

Læringsfællesskaber er et højt vægtet indsatsområde på Marienhoffskolen.