Gå til hovedindholdet
MENU
Aula_close Layer 1
Mobil menu

Fra Skolelederen

Velkommen til Marienhoffskolen

En god skolegang er alt afgørende for et godt videre skole- og uddannelsesforløb. Vi skaber en tryg skolegang med udgangspunkt i skolens værdier: anerkendelse, rummelighed og respekt. Det brede børnefællesskab præger hverdagen på skolen. Vi vil være det naturlige valg for skoledistriktets børn.

Læring og trivsel

Skolens kerneopgave er elevernes læring og trivsel. Vores mål er, at eleverne bliver så dygtige, som de kan. Skoledagen skal motivere og inspirere, og vi ønsker at vores elever oplever en skole, der vil noget med dem.

Vi skaber en rød tråd i elevernes liv og læring med udgangspunkt i et fælles værdigrundlag og en fælles pædagogik. Skole og SFO arbejder tæt sammen, og udgangspunktet for dette er, at tænke elevens dag som en samlet helhed.

Faglighed og Fællesskaber

Vi stræber efter at skabe høj faglighed og et stærkt fællesskab, hvor alle oplever at være velkomne og høre til. Fællesskabet gælder både elever, forældre og ansatte, men også vore mange samarbejdspartnere uden for skolen. Forpligtende og aktive fællesskaber giver trivsel, som danner grundlag for læring og udvikling.

På tværs af alderstrin og klasser har vi morgentræning, motionsdag, temauger, fordybelsesdage, morgensang og meget mere. Det styrker fællesskabet og fremmer en sund trivselskultur.

Professionelle læringsfællesskaber

Vi arbejder databaseret og struktureret med at optimere undervisningen, så vores elever udvikler sig mest muligt både fagligt, socialt og personligt. Vores faglige vejledere i dansk, matematik, engelsk, IT og pædagogik arbejder tæt sammen med resten af kollegerne. Desuden har vi et team, der udelukkende arbejder med elevernes trivsel. Vores pædagogiske læringscenter sikre den røde tråd for både elever og ansatte. Vi er en attraktiv arbejdsplads med et højt fagligt niveau, fast teamstruktur, masser af samarbejde med omverdenen og med plads til et godt grin og hygge.

Vi vil skabe de bedste vilkår for vores elevers læring og trivsel.


På vegne af Marienhoffskolen

Ann Taul Andersen

skoleleder