MENU
Aula_close Layer 1

Trivselsgrupper

Trivselsgrupper fremmer klassens trivsel.
Trivsel skabes blandt andet gennem samvær med et specifikt formål, hvor fokus ændres fra mit barns trivsel til klassens trivsel. Programmet består på alle årgange af lige dele forældremøder og trivselsarrangementer, som koordineres af skolen, men hvor ansvaret påhviler alle parter. Du kan høre og se mere her fra:


Thomas
&
Jesper

Video om trivsel